REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Náš tým Mgr. Tereza Kálalová

Mgr. Tereza Kálalová

Vzdělání:

2012 – 2014: Mgr. – obor fyzioterapie, Karlova Univerzita, 2. Lékařská Fakulta, Praha
 

Pracovní zkušenosti: 

2021- 2022 CKP Sámova (ambulance se zaměřením na psychosomatiku)

2016 – 2021 Rehabilitace Kosmická - Fyzioterapeutka

2014 – 2016 Nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu (Orthotes, RER) - Fyzioterapeutka

2011 – 2012 Barna medical (ambulance se zaměřením na sportovce) - Fyzioterapeutka

2010 – 2011 Fakultní nemocnice v Motole - Fyzioterapeutka na dětské rehabilitaci (praxe na všech odděleních- ortopedie, interna, ARO, onkologie aj.)

Kurzy a školení:

2011 - cvičení na míčích a labilních plochách, medical taping concept, akrální koaktivační terapie,
propriofoot concept, aktivní segmentální centrace a reflexní stimulace posturálních reakcí

2012 - kineziologie- patokineziologie dolní končetiny a nohy, tradiční thajská masáž, SM - Systém I. a II.,
získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

2014 - forma- funkce- facilitace, komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice,
Bowenova technika, komplexní terapie krční páteře, fyzioterapie v praxi- problematika ramenního
kloubu

2016 – 2017 - diagnostika a terapie funkčních poruch

2019 - Mckenzie- část A- bederní páteř, kurz nordic walking, charakterové struktury pacientů

2020 - Instruktor cvičení pilates, zdravé kyčle- mobilita, stabilita, síla (Fyzio Gym Cooper)

2021 - Viscerální terapie- část A, Komunikace a krizová komunikace, terapie jizvy, úvod do
bodypsychoterapie, UNIFY certifikát celoživotního vzdělávání

Dobrovolnická činnost

2008 - 2012 sdružení Caballinus - Dobrovolnice na pobytech s dětmi s handicapem

Od 2019 Tamjdem - Dobrovolnice při víkendových pobytech s manuální pomocí v různých NNO
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami