REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info POPLATEK mimo služby hrazené pojišťovnou

Dovolujeme si Vás laskavě požádat ,   s platností od 1. 10. 2022,  o uhrazení jednorázového  POPLATKU 500,- Kč pro naše pacienty chodící na poukaz FT při první návštěvě. Nevztahuje se na procedury samostatné elektroterapie.

Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotními službami, které naše rehabilitace poskytuje (tj. služby, které nejsou zhodnoceny v platbách zdravotních pojišťoven). Uhrazením poplatku získáváte SLUŽBY NAVÍC, služby které doposud nejsou v sazebníku pojišťovny zhodnoceny a které pro naše RHB centrum přinášejí další časovou, finanční a pojišťovnou neohodnocenou  zátěž, jedná se tedy o služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (sazebníku).

Tyto služby zahrnují:
           
  ►zapůjčení terapeutického materiálu a pomůcek během terapie a v průběhu terapie (dle charakteru terapie), po dohodě zapůjčení pomůcek domů

  ►služby recepce - objednávání a přeobjednávání termínů, posílání zpráv, zprostředkovaná další komunikace

  ►poskytování odborných konzultací souvisejících s probíhajícím léčebným procesem (lze i prostřednictvím e-mailu, telefonicky, ev. videohovory), posílání videí, osobní edukační pohovor, individuální přístup, psychoterapeutická podpora,  simulace nácviku ADL aktivit v domácím prostředí, sepsání cviků na doma s ohledem na domácí prostředí a pomůcky pacienta, zácvik rodinných příslušníků, konzultace volnočasových aktivit pacienta a korekce chyb

  ►konzultace léčebné metody s odesílajícími lékaři i jinými odborníky - návaznost další péče

  ►návrh následného terapeutického plánu a cvičebního a léčebného postupu po ukončení rehabilitace, tipy do práce i na doma, rozpis cviků a dalších opatření - předání domů


  Pokud pacient chodí na placené terapie, žádáme, aby nejpozději 24 hod. dopředu před sjednaným termínem, byla zaplacena minimálně 50% záloha z celkové ceny. Bohužel tak reagujeme na množící se počet pacientů, kteří si termín rezervují a na terapii se bez omluvy nedostaví. Případné pozdní omluvy se budou řešit individuálně.

  Děkujeme za pochopení, RHB Elpeko

   
   
   
   
   
   

  theme

   
   

  Máme smlouvy s těmito pojišťovnami