Vstupní poplatek

Dovolujeme si Vás informovat a laskavě požádat ,   s platností od 1. 10.2022,  o uhrazení jednorázového  POPLATKU 400,- Kč i pro naše pacienty chudící na poukaz FT. Nevztahuje se na procedury samostatné elektroterapie.

Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotními službami, které naše rehabilitace poskytuje (tj. služby, které nejsou zhodnoceny v platbách zdravotních pojišťoven). Uhrazením poplatku získáváte SLUŽBY NAVÍC, služby které doposud nejsou v sazebníku pojišťovny zhodnoceny a které pro naše RHB centrum přinášejí další časovou, finanční a neohodnocenou  zátěž, jedná se tedy o služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (sazebníku).

Tyto služby zahrnují:
           

► zapůjčení prostěradla, ručníku a přezutí (dle charakteru terapie a potřeb pacienta)
  ►zapůjčení terapeutického materiálu a pomůcek během terapie a v průběhu terapie (dle charakteru terapie), po dohodě zapůjčení pomůcek domů

  ►služby recepce - objednávání, přeobjednávání termínů, posílání zpráv, zprostředkovaná další komunikace

  ►poskytování odborných konzultací souvisejících s probíhajícím léčebným procesem (lze i prostřednictvím e-mailu, telefonicky, ev. videohovory), osobní edukační pohovor, individuální přístup, psychoterapeutická podpora,  simulace nácviku ADL aktivit v domácím prostředí, sepsání cviků na doma s ohledem na domácí prostředí a pomůcky pacienta, zácvik rodinných příslušníků, konzultace volnočasových aktivit pacienta a korekce chyb

  ►konzultace léčebné metody a výsledků v týmu, konzultace s odesílajícími lékaři i jinými odborníky

  ►návrh následného terapeutického plánu a cvičebního a léčebného postupu po ukončení rehabilitace, tipy do práce i na doma, rozpis cviků a dalších opatření

  dále: dezinfekce pomůcek, zajištění ochrany klientů, nároky na zvýšená bezpečnostní opatření a ochranné pomůcky v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19 a v náročnější epidemiologické situaci a jiné....

  Pokud pacient chodí na placené terapie, žádáme, aby nejpozději 24 hod. dopředu před sjednaným termínem, byla zaplacena minimálně 50% záloha z celkové ceny. Bohužel tak reagujeme na množící se počet pacientů, kteří si termín rezervují a na terapii se bez omluvy nedostaví. Případné pozdní omluvy se budou řešit individuálně. Děkujeme za pochopení, RHB Elpeko
   
   
   
   
   
   

  theme

   
   

  Máme smlouvy s těmito pojišťovnami