REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Náš tým Mgr. Pavla Kudrnová

Mgr. Pavla Kudrnová

datum narození 20. březen 1985


Vzdělání

2008 – 2010 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, navazující magisterské studium obor fyzioterapie

2005 – 2008 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium obor fyzioterapie


Pracovní zkušenosti

2010 – 2022 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Klinika rehabilitačního lékařství - fyzioterapie u hospitalizovaných pacientů na klinice rehabilitace, neurologie, interního lékařství, anesteziologicko-resuscitačním oddělení a u ambulantních pacientů

2008 – 2010 World Class Fitness s. r. o., Praha (zaměstnání při studiu), masérské služby pro českou a zahraniční klientelu

2009 – 2009 Medtempl s. r. o., Praha (zaměstnání při studiu), fyzioterapie u ambulantních pacientů

2008 Therap – Tilia s. r. o., Praha (zaměstnání při studiu), fyzioterapie u ambulantních pacientů


Kurzy a semináře

2/2023 - 5/2024 certifikovaný kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku,  A, B, C část, 320 vyučovacích hodin, kurz zakončena závěrečnou písemnou prací, vyučující - Mgr. Blanka Vlčková, Mgr. Martina Zábojníková, Mgr. Pavlína Skácelová, Mgr. Lenka Pospíšilová

2022 DNS FIT KID, Praha

2022 DNS Motolská konference – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii – pasivní účast

2021 Zdravé kyčle – mobilita, stabilita, síla (seminář), Fyzio gym Cooper, Praha

2015 Spirální stabilizace páteře, MUDr. Richard Smíšek, Praha
 
2015 Medical Taping Concept, Centrum tejpování, Příbor

2013 Terapeutický koncept Bazální podprogramy, Jarmila Čápová, Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov

2013 Dynamictaping ve fyzioterapii, Mgr. Daniel Sobotka, NZZ Stanislav Flandera, Praha

2012 Senzomotorická stimulace a stabilizace postury, Bc. Vlasta Bezvodová, Praha

2011 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, Centrum fyzioterapie s.r.o., Praha

2007 Rekvalifikační masérský kurz – sportovní a rekondiční masér, Dexter Academy, Praha
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami