Rehabilitace

Pojem rehabilitace se začal používat za první světové války ve Spojených státech amerických. V té době se vracelo z válečné fronty mnoho vojáků, kteří utrpěli zranění s těžkými následky. Snahou bylo pomoci jim navrátit se do aktivního života.
Rehabilitace je koordinované a plynulé úsilí společnosti s cílem sociální integrace jedince. Tento proces zahrnuje zdravotnickou, vzdělávací, pracovní, sociální, technickou, kulturní, legislativní, ekonomickou, organizační a politickou problematiku.
Nedílnou součástí léčebné rehabilitace je pohybová rehabilitace - fyzioterapie
 
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami