Provozní informace

Vše, co jste chtěli vědět o naší rehabilitaci a báli jste se zeptat

DESATERO RHB CENTRA ELPEKO s.r.o
 
 1. 1) Rehabilitační péči indikuje lékař (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, pediatr, praktický lékař…). Lékař vystavuje poukaz na vyšetření/ošetření FT a tato péče je pak hrazena ze služeb veřejného zdravotního pojištění. Rehabilitační péči může vyhledat klient/pacient i sám od sebe a řešit své obtíže pohybového aparátu s fyzioetareputem.Poté si konzultaci, sezení s terapeutem a rehabilitaci hradí sám. Fyzioterapeut nedělá rozdíly mezi pacientem objednaným na pojišťovnu a za hotové.

  2) Pacient je povinen přihlásit se na rehabilitaci nejpozději sedmý den od data vystavení poukazu. Jeho platnost je 3 měsíce od téhož data.

  3) Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný odborník v programu celoživotního vzdělávání, který cílí terapii na hlavní problém pacienta. Zmírňuje jeho obtíže manuálními technikami, učí jej nové pohybové stereotypy, předává bližší informace k problémům pacienta a motivuje jej k pohybu a k pohybovým dovednostem tak, aby si je pacient osvojil a vnesl do svého běžného života.

  4) Fyzioterapeut se vždy dívá na člověka komplexně. Při kineziologickém vyšetření se ptá často i na osobní anamnestické údaje, aby si udělal co nejlepší představu o pacientovi a mohl zvolit způsob terapie, přístup k pacientovi i jednotlivé terapeutické metody.

  5) Volba terapie a využití terapeutických metod a technik je vždy na volbě fyzioterapeuta. Na jeho vzdělání, zkušenostech a dalších odborných kurzech.

  6) Pacient léčebný rehabilitační režim akceptuje a v případě potřeby jej může kdykoliv konzultovat se svým fyzioterapeutem při terapii.

  7) Jakákoliv konzultace, objednání nebo přeobjednání termínů, vyšetření, vlastní cvičení i aplikace fyzikální terapie a další jsou součástí celkového času pacienta objednaného na rehabilitaci.

  8) Objednaný termín rehabilitace je závazný. Pokud se pacient nemůže dostavit na rehabilitaci, je třeba se omluvit telefonicky nebo prostřednictvím SMS, a to nejpozději24 hodin před plánovaným termínem, jinak propadá kauce 300,-Kč složená při první terapii a pacient ji během následného termínu rehabilitace musí uhradit znovu. Ostatní pozdní omluvy se vždy řeší individuálně se svým fyzioterapeutem.

  9) Pacient je povinen uvádět pravdivé informace ohledně svého zdraví, ostatní léčby i příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Musí se prokázat platnou kartičkou pojištěnce, nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek a chovat se dle zásad slušného chování.

  10) Hrubé porušení těchto zásad je důvodem k okamžitému ukončení terapie.
 
Všechny body desatera byly vytvořeny pro zlepšení kvality a hladkého provozu RHB centra ELPEKO s. r. o
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci
RHB ELPEKO s. r. o.
 
 

Objednávání

Pokud se potřebujete objednat na rehabilitaci (na obou našich pobočkách) prosíme, využijte času - ať už telefonicky nebo osobně -  každý den kolem oběda. Mezi pacienty nejsme schopni řešit množství telefonů a objednávání. Kolem oběda má vždy jedna fyzioterapeutka recepci a může se vám věnovat.
Pokud potřebujete svoji terapii zrušit, prosíme, učiňte tak výhradně formou SMS.
 
 

Záloha na storno

Při první osobní návštěvě a předání termínů RHB pacientovi na kartičce, zaplatí pacient povinnou vratnou kauci 300,-Kč. Jedná se o zálohu, která bude pacientovi vrácena po skončení řádně odchozené a případně řádně omluvené série rehabilitací. Bez jejího uhrazení nemůže pacient na RHB chodit. Je nutné se z termínu rehabilitace omluvit nejpozději 24 hodin předem. Pozdější omluvy nelze tolerovat. V případě, že se pacient omluví pozdě z terapie nebo neomluví vůbec, mu tato částka a zároveň termín rehabilitace bez nároku na náhradu propadá a při další návštěvě musí tuto částku znovu uhradit. 

Záloha na storno se vrací po skončení série rehabilitací. Pokud záloha nebyla vrácena a klient má na její vrácení nárok, tedy řádně odchodil terapii, je možné ji vrátit do konce platnosti poukazu FT (=poukaz na rehabilitaci). Na pozdější urgence nebudeme brát ohledy.

Pokud potřebuje klient zrušit termín rehabilitace o víkendu je třeba napsat SMS, zrušení pondělního termínu rehabilitace je možné nejpozději do  pondělní 7:00hod.  ranní (tel. 607 532 778). V ostatní dny platí omluva 24 hodin dopředu.

Omluvy prostřednictvím e-mailu nejsou možné a nebudeme je respektovat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
 

PLACENÍ PŘEDEM (PŘEDPLACENÁ TERAPIE) 
Vzhledem k tomu, že se nám množí případy, kdy se pacienti/klienti objednají na masáž, RHB či jiné procedury a nepřijdou, popř. se omluví pozdě, je nutno mít terapii nebo jakoukoliv proceduru předem předplacenou. Toto se vztahuje i na skupinové cvičení muži a nenaplněné lekce skupinových cvičení. Pokud má lekci, proceduru nebo rehabilitaci předplacenou a bez omluvy nedorazí nebo se pozdě omluví, propadá mu 1/2 uhrazené částky.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Mimo ordinační dobu fyzioterapeutek je možné využít pohotovost. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a která je pouze pohotovostní, akutní, ošetřující, popř. konzultující aktuální zdravotní stav pacienta na základě žádosti a objednání pacientem. Tato pohotovost (800,-Kč) se platí hotově na místě.
 
Děkujeme za pochopení, těšíme se na spolupráci. RHB centrum Elpeko s.r.o.
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami