Provozní informace

Vše, co jste chtěli vědět o naší rehabilitaci a báli jste se zeptat

DESATERO RHB CENTRA ELPEKO s.r.o
 
 1. 1) Rehabilitační péči indikuje lékař (rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, pediatr, praktický lékař…). Lékař vystavuje poukaz na vyšetření/ošetření FT a tato péče je pak hrazena ze služeb veřejného zdravotního pojištění. Rehabilitační péči může vyhledat klient/pacient i sám od sebe a řešit své obtíže pohybového aparátu s fyzioetareputem.Poté si konzultaci, sezení s terapeutem a rehabilitaci hradí sám. Fyzioterapeut nedělá rozdíly mezi pacientem objednaným na pojišťovnu a za hotové. Pacient,který nemá správně předepsaný poukaz FT, může být odmítnut z důvodu rizika neproplacení poskytnuté terapie pojišťovnou.

  2) Pacient je povinen přihlásit se na rehabilitaci nejpozději sedmý den od data vystavení poukazu. 

  3) Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný odborník v programu celoživotního vzdělávání, který cílí terapii na hlavní problém pacienta. Zmírňuje jeho obtíže manuálními technikami, učí jej nové pohybové stereotypy, předává bližší informace k problémům pacienta a motivuje jej k pohybu a k pohybovým dovednostem tak, aby si je pacient osvojil a vnesl do svého běžného života.

  4) Fyzioterapeut se vždy dívá na člověka komplexně. Při kineziologickém vyšetření se ptá často i na osobní anamnestické údaje, aby si udělal co nejlepší představu o pacientovi a mohl zvolit způsob terapie, přístup k pacientovi i jednotlivé terapeutické metody.

  5) Volba terapie a využití terapeutických metod a technik je vždy na rozhodnutí fyzioterapeuta. Na jeho vzdělání, zkušenostech a dalších odborných kurzech.

  6) Pacient léčebný rehabilitační režim akceptuje a v případě potřeby jej může kdykoliv konzultovat se svým fyzioterapeutem při terapii.

  7) Jakákoliv konzultace, objednání nebo přeobjednání termínů, vyšetření, vlastní cvičení i aplikace fyzikální terapie a další jsou součástí celkového času pacienta objednaného na rehabilitaci.

  8) Objednaný termín rehabilitace je závazný. Pokud se pacient nemůže dostavit na rehabilitaci, je třeba se omluvit telefonicky nebo prostřednictvím SMS, a to nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem, v opačném případě termín rehabilitace bez náhrady propadá.

  9) Pacient je povinen uvádět pravdivé informace ohledně svého zdraví, ostatní léčby i příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Musí se prokázat platnou kartičkou pojištěnce, nebýt pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek a chovat se dle zásad slušného chování.

  10) Rádi bychom poprosili pacienty, pred započetím terapie, o uhrazení administrativniho poplatku ve výši 400,- Kč. Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotními službami posyktovanými v RHB centru. Více informací zde
  Všechny body desatera byly vytvořeny pro zlepšení kvality a hladkého provozu RHB centra ELPEKO s. r. o a jejich hrubé porušení je důvodem k omažitému ukončení terapie.
   
  Děkujeme za pochopení a spolupráci.
  RHB ELPEKO s. r. o.

   
   
   

  PLACENÍ PŘEDEM (PŘEDPLACENÁ TERAPIE) 
  Vzhledem k tomu, že se nám množí případy, kdy se pacienti/klienti objednají na masáž, RHB či jiné procedury a nepřijdou, popř. se omluví pozdě, je nutno mít terapii nebo jakoukoliv proceduru předem předplacenou. Toto se vztahuje i na skupinové cvičení muži a nenaplněné lekce skupinových cvičení. Pokud má lekci, proceduru nebo rehabilitaci předplacenou a bez omluvy nedorazí nebo se pozdě omluví, propadá mu 1/2 uhrazené částky.

  POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
  Mimo ordinační dobu fyzioterapeutek je možné využít pohotovost. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a která je pouze pohotovostní, akutní, ošetřující, popř. konzultující aktuální zdravotní stav pacienta na základě žádosti a objednání pacientem. Tato pohotovost (1000,-Kč) se platí hotově na místě.
   
  Děkujeme za pochopení, těšíme se na spolupráci. RHB centrum Elpeko s.r.o.
   
   
   
   
   

  theme

   
   

  Máme smlouvy s těmito pojišťovnami