REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Články pro veřejnost Problém predilekce

Co je predilekce?

(Bc. Marie Langová)

Maminky, upřednostňuje vaše čerstvě narozené miminko jednu stranu?
Máte pocit, že má „šišatou“ hlavičku, a že se to nelepší? Že je šikovnější ve prospěch jedné strany a druhou jakoby zanedbává?
Je „nakřivo“ a nedaří se vám jej srovnat do dětské sedačky ani do kočárku?


Pokud začnete pátrat, v čem je problém, setkáte se s pojmy jako jsou predilekce nebo šikmý krk.
Jedná se o celkem častou komplikaci psychomotorického vývoje v ordinacích dětských lékařů i fyzioterapeutů, která, zůstane-li neřešena, může způsobit potíže v budoucím životě dítěte.
Protože poloha miminka se v prvních týdnech života fyziologicky řídí polohou jeho hlavy, je adekvátně k této poloze hlavičky uspořádáno celé tělo miminka. Velmi zjednodušeně řečeno, když miminko otáčí a uklání hlavu ze strany na stranu, hýbe se podle toho celé jeho tělo – jako ryba ve vodě. U fyziologického dítěte toto období trvá prvních 4-6 týdnů. Po této době přestává být poloha těla tolik závislá na poloze hlavičky a ve třech měsících života umí dítě točit hlavičkou bez toho aniž by se to projevilo na poloze těla.
Predilekce jako taková je preferování jedné strany před stranou druhou. Poznáte ji na svém miminku na poloze hlavičky tak, že valnou většinu času má otočenou hlavičku doprava, resp. doleva a na opačnou stranu se z nějakého důvodu dívat nechce. Když se zadíváte pozorněji, všimnete si, že hlavička miminka je nejenom otočená, tedy rotovaná na jednu stranu, ale že je taky nějakým způsobem ukloněná a lehce zakloněná – v reklinaci. Pokud platí to, co je napsáno o odstavec výše, projeví se tato poloha hlavy na celém těle miminka takto: Díky reklinaci hlavičky je celý trup jakoby v záklonu, díky úklonu k jedné straně je ukloněn celý trup a díky rotaci k jedné straně je natočený opět celý trup, tedy je zatížena jedna strana více než druhá. A tady začíná větší problém než jen kosmetický problém „šišaté“ hlavičky.
Jelikož se preferovaná strana vyvíjí rychleji než strana opačná, rychleji začne uchopovat a rozvíjet motoriku na predilekční straně, kvůli zatížení pánve se budou rozdílně vyvíjet kyčelní klouby, při opoře o lokty – pasení koníčků - bude jedna horní končetina lepší v opoře, a celkově bude dítko na predilekční stranu šikovnější než na stranu druhou (což bohužel nemá nic společného s pravolevou preferencí, jak si spousta rodičů myslí, když se začínají radovat, že dítko bude pravák nebo levák.) Díky těmto rozdílnostem – asymetrii ve vývoji je zde položen celkem reálný základ minimálně pro vadné držení těla ve školním věku až skoliózu.
Do jednoho roku života by se dítko mělo vyvíjet symetricky. Proto je důležité včasné zachycení predilekce a její odborné řešení na kvalifikovaném pracovišti. Dlouhodobá zkušenost potvrzuje ve většině případů následující. Pokud se problém predilekce začne cíleně řešit do 6 dnů života dítěte, je šance na napravení celkem rychlá a stav se upraví do 6 týdnů. Při návštěvě fyzioterapeuta do 6 týdnů se doba cílené rehabilitace prodlužuje na 6 měsíců. Pokud se ale dítko dostane na rehabilitaci později, téměř vždycky zůstává na pohybovém aparátu důsledek predilekce, projevující se pouze „šišatou“ hlavičkou v lepším případě, skoliózou v tom horším. S každou novou dovedností dítěte se ale původní predilekce může znovu projevit, proto je důležité, aby dítě bylo fyzioterapeutem sledováno až do samostatné chůze.
Pokud máte sebemenší podezření, včas poproste dětského lékaře o vypsání žádanky na rehabilitaci, kde zhodnotí psychomotorický vývoj vašeho miminka a určí cílený program rehabilitace certifikovaný fyzioterapeut.
 
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami