REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Články pro veřejnost Pilates

Pilates

(Mgr. Blanka Černá)

Pilates je zázračný systém pohybů, které blahodárně působí jak na tělo, tak na duši. Aniž byste se fyzicky zcela vyčerpali, začnete si šetrným způsobem uvědomovat vlastní tělo, svou schopnost alespoň trochu graciézně se pohybovat, zhodnotíte svůj vzhled z hlediska držení těla, což se pochopitelně odrazí i ve vašem suverénnějším vystupování a celkovém vnímání života.
Nezáleží na tom, zda jste v perfektní kondici a úplně fit, nebo jste se dosud nevěnovali žádnému sportu: určitě nebude dlouho trvat a pocítíte na sobě pozitivní změny. Tak neváhejte a začněte. Čím dříve to bude, tím rychleji uvidíte výsledky (Michaela Bimbi-Dresp: Velká kniha cvičení Pilates, Svojka 2007).
 
Josef Hubert Pilates (1880 – 1967)
-          Jako malý chlapec trpěl chronickým astmatem, křivicí a dalšími nemocemi.
-          Vyvinul vlastní cvičební metodu založenou na precizních a kontrolovaných pohybech.
-          Mnoho žáků, metoda se stále upravuje a doplňuje v souladu s moderními lékařskými a fyziologickými poznatky.
-          Díky cvikům z Pilates stabilizujeme a posilujeme centrum těla, napřimujeme obratle, tvarujeme svaly, zvyšujeme svoji flexibilitu, koordinaci pohybů a začínáme  vnímat své tělo.
-          Šest základních principů: koncentrace, kontrola, střed těla (powerhouse), plynulost, přesnost, dýchání
 KONCENTRACE
Zaměření pozornosti na správné provádění cviků.
 
KONTROLA
Kontrola je hlavním prostředkem ke kvalitě pohybu. Všechny pohyby musí probíhat vědomě a řízeně, jednak pro intenzivní procvičení těla ale také pro snížení rizika zranění.
 
STŘED TĚLA (Powerhouse)
Jedná se o přesné místo uprostřed těla, mezi horní a dolní polovinou a mezi pravou a levou stranou těla. Powerhouse je svalovina umístěná hluboko v dutině břišní. Nejde pouze o svaly břicha, ale i svaly zad a pánevního dna. Pouze optimální souhra uvedených svalů vytvoří silný a stabilní střed těla, který je třeba pro správné držení těla a ladné pohyby.
 
PLYNULOST
 Kvalita půvabného pohybu spočívá v plynulém přechodu z jednoho pohybu do dalšího.
 
PŘESNOST
Jeden jediný precizně provedený Pilatův pohyb přinese víc užitku než deset nedbale provedených. Kvalita je upřednostněna před kvantitou. Vždy je nutné se učit pohyby každého cviku spolu se správným dýcháním.
 
DÝCHÁNÍ
Specifické dýchání. Nádech nosem, do široka do hrudníku; výdech ústy s vtahováním Powerhouse k páteři. Dech nikdy nezadržovat!
 
PRE-PILATES – naladění před vlastním cvičením Pilates, příprava
 
10 ZÁKLADNÍCH CVIKŮ –stovka, rolování, kroužek jednou nohou, koulení jako míč, jedna noha protažená, obě nohy protažené, strečink páteře, pilka, zakopávání jednou nohou, malý kousek nebe
 
Pilatesův slabikář
„Ideální cvičení je takové, které umožní vyskočit ze sprchy aniž zemřete“.
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami