REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Náš tým Mgr. Michaela Králová

Mgr. Michaela Králová - životopis

Datum narození: 23.9.1975
 
VZDĚLÁNÍ
 
Leden 2001 – FTK UP titul Mgr.   Dipl.práce: Vztah dominance oka a končetin
1998 LF UP obor fyzioterapie – titul Bc.
1990 – 1994 gymnázium Budějovická, Praha 4
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Září 2013 Rehabilitační centrum Elpeko s.r.o.

2012 – 2013 Medicentrum Chodov

2009 – 2012 MD + vedení skup.cvičení na míčích

2003 – 2009 RK Malvazinky

2001 – 2003 City Med s.r.o.

Odborné praxe při VŠ:
RL Corpus Olomouc
OLÚ Jevíčko
RÚ Chuchelná

 KURZY, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE

DNS Motolská konference -  Praha, 06/22
DNS běžecký speciál-Praha, Mgr.P.Valouchová
DNS kurz pro fyzioterapeuty, Praha 2022
Refresh kurz Vojtovy metody - RL-Corpus Olomouc, září 2019

červen 2018 - 3d fitness kongres - Pohyb a zdraví, Olomouc

Říjen 2016, březen 2017 - Neuromobilizační terapia a Neurodynamická terapia část A+B
Kineziotaping I., EduSpa College, Bc. Kamil Štědrák

Kongres Pohyb a zdraví, 3D Fitness, Praha - Benice

Nordic walking, FACE CZECH, M.Matušíková, Praha

Functional Exercise Progression: An International Approach (Thera-Band Academy)

Kurz diagnostiky a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, Mgr. V. Verchozínová

Kineziologie dýchání – Doc.F. Véle

Dechové pohyby a posturální fuknce – Mgr.Čumpelík

Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Doc.PaeDr.P. Kolář

Míčková facilitace u respiračních onemocnění, Z. Jebavá

Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, J. Čápová

Reflexní terapie plosky nohy, Mgr.I. Špringrová

Manuální terapie podle Mojžíšové, Dr.P. Švejcar

Artroskopické dny s mezinárodní účastí

Terapeutické postupy u neurologických onemocnění, FN Motol

Metoda polohové relaxace, MUDr. K. Peková

Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku část A-D

Pracovní setkání terapeutů Vojtovy metody „Osový orgán ve fázích reflexního otáčení“, Mgr.B. Beranová

Aplikační techniky ve fyzikální terapii, Mgr.J. Urban

Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu, FN Motol

Využití labilní pomůcky Foam roller ve fyzioterapii, Mgr.A. Jeřábková

Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie část.A, Mgr.B. Fischerová

DNS podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologie
 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

 
ZÁLIBY A OSTATNÍ ZÁJMY
 
Sport – kolo, kolečkové brusle, snowboard, běžky, turistika

 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami