REHABILITACE UHŘÍNĚVES Rehabilitace Fyzioterapie

Fyzioterapie

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie představuje soubor opatření, která vedou k co nejoptimálnějšímu a nejrychlejšímu návratu člověka se zdravotními obtížemi do podmínek běžného života i sportovních aktivit. Z hlediska zaměření se na různé potřeby člověka v životě, je fyzioterapie ucelená – obsahuje složku léčebnou, pracovní, pedagogickou, sociální, psychickou i technickou. Fyzioterapeut pracuje s pacientem na základě diagnostiky a vyšetření, prostřednictvím fyzioterapeutických metod, pohybu a jiných fyzikálních postupů. Cíleně ovlivňuje jeho hlavní problém ale i veškeré ostatní funkce celého organismu.
V praxi i mezi širokou veřejností panuje domněnka, že fyzioterapeuté jsou maséři. Fyzioterapie je vysokoškolský obor, jehož odborná způsobilost je zakončena titulem Bc. (délka trvání studia 3 roky)nebo Mgr. (délka trvání studia 5 let). Fyzioterapeuté jsou rovněž zařazeni do programu celoživotního vzdělávání a musí si neustále obnovovat a doplňovat své dovednosti, znalosti a tedy i svou odbornou způsobilost.
 
 

Fyzioterapeutky

- využívají dostupné metody fyzioterapie na základě diagnózy a indikace od lékaře,
- využívají ostatní procedury fyzikální terapie (elektroterapie, vodoléčba, mechanoterapie atp.) jako podpůrnou formu terapie,
- aplikují neinvazivní, nefarmakologické postupy včetně reflexních metod,
- diagnostikují a ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte,
- pracují s funkčními poruchami pohybového aparátu,
- znají problematiku viscerovertebrálních vztahů a psychosomatických onemocnění,
- instruují pacienty i rodinné příslušníky o provádění cvičení a pohybovém režimu v domácí terapii,
- učí využívání dostupných kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek,
- vytvářejí individuální plán terapie „šitý na míru“ pacientovi; krátkodobý i dlouhodobý,
- hodnotí výsledky a změny v terapii a pružně reagují na nové vzniklé potřeby pacienta,
- učastní se školení, kurzů i odborných seminářů ke zvyšování své způsobilosti,
- podílí se na výzkumu a vědecké činnosti.

 

 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami