Akupunktura a Bachova terapie

Akupunktura a fyzioterapie


Akupunktura je jedna z metod používaných v tradiční čínské medicíně a je považována za jeden z nejstarších léčebných postupů na světě. Vznikla ve staré Číně, do Evropy se dostala v 17. století a v České republice se začala praktikovat v 60. letech minulého století.

Podle tradiční čínské medicíny tělem proudí energie Qi v energetických drahách, tzv. meridiánech. Každá energetická dráha je spojena s některým z vnitřních orgánů a má určitý počet akupunkturních bodů, do kterých se nabodávají akupunkturní jehličky. Ve zdravém těle proudí energie Qi volně, v případě nemoci či úrazu vzniká v tomto energetickém systému místo, kde energie stagnuje a vzniká bolest.

Úkolem akupunktury je pomocí podrobné diagnostiky určit, kde nerovnováha vzniká a použitím jehliček na vybrané akupunkturní body znovuobnovit správný tok energie. 

Terapie jehličkami spolu s fyzioterapií představuje rozšíření možností péče o pohybový systém člověka a násobí účinek léčebné rehabilitace. Na našem rehabilitačním pracovišti se zabýváme pouze akupunkturou zaměřenou na pohybový systém člověka.

Jak probíhá terapie akupunkturou?
Terapeutka si Vás vyšetří, pozeptá se na obtíže a určí příslušné akupunkturní body, do kterých aplikuje jehličky. Na našem pracovišti pracujeme se sterilními jednorázovými jehličkami, které napichujeme do vydezinfikované kůže. Délka terapie, tedy počet sezení závisí na daném problému, zda je bolest chronická nebo akutní.

V případě zájmu, objednání a dalších informací se obraťte na recepci RHB centra Elpeko - pobočka Bečovská
tel: 607 532 778 (Bc. Marie Langová - terapeut tradiční čínské medicíny, fyzioterapeut).
Na pobočce Přátelství nabízí akupunkturu Mgr.Lucie Jandová rovněž terapeut tradiční čínské medicíny, fyzioterapeut, tel: 725 836 026.

 
 

Bachova terapie

„Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádny těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.“

Dr. Edward Bach

Filosofie Dr. Bacha byla jednoduchá a zároveň hluboká, založená na vrozené lidské dokonalosti a duchovní přirozenosti. Podle jeho přesvědčení je nemoc „jen výsledkem konfliktů mezi naším duchovním a smrtelným já. Zdraví a štěstí vyplývá ze souladu našeho vnitřního bytí a práce, pro kterou se individuálně hodíme.“

Dr. Bach objevil 38 květů, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu ještě vytvořil kombinaci pěti květů (Rescue Remedy – krizová esence), určenou pro náročné a obtížné situace.
Z 38 Bachových esencí se 37 zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů. Výjimkou je Rock Water (Voda z léčivých pramenů), která je připravena z přírodního vodního pramene s léčivými účinky.

Tyto květy, tak jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a ne nemoc nebo její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. S Bachovými květy nedochází k potlačování negativních pocitů, ale k jejich přeměně na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní potenciál a obranné síly člověka pro sebeuzdravení a může se pak naplno koncentrovat na boj s momentální nemocí nebo vypětím.

Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom mohli používat Bachovy esence. Mnozí z nás prožívají těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje. Právě v těchto chvílích přináší Bachovy květy neocenitelný přínos, kdy nastolí vnitřní rovnováhu dříve, než se zcela objeví fyzické symptomy.

Dr. Bach rozdělil 38 květů do sedmi skupin, které představují základní konflikty, bránící nám být sami sebou.
• Strach
• Nejistota
• Nezájem o své okolí
• Osamělost
• Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních
• Skleslost nebo zoufalství
• Přílišná péče o druhé

Popisy vnitřních stavů a nálad, pro které jsou Bachovy květy doporučené, nejsou vždy lichotivé a mnohokrát nemusí být ani lehké se v nich rozpoznat. Jedná se především o popisy extrémně negativních postojů. Protože není vždy lehké sami sebe hodnotit, může tady pomoci názor kamaráda nebo kamarádky. Nejlépe je však ptát se neutrální osoby a ne partnera nebo blízkého příbuzného.

(převzato z 38 Bachových květů, Wigmore Publications Ltd.)

 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami