REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Náš tým Mgr. Lucie Kuchařová

Mgr. Lucie Kuchařová - životopis

v současné době na mateřské dovolené

Datum narození: 30.7.1980

VZDĚLÁNÍ

2002 - 2004 Univerzita Karlova v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu - titul Mgr.
Diplomová práce na téma: Vliv jízdy na koni na dynamiku posturálních reakcí

1998 – 2001 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Fakultní Nemocnice Královské
Vinohrady
obor fyzioterapie, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (červen 2001)
titul: Bc.
Diplomová práce na téma: Hipoterapie u apatického stavu

1994 – 1998 Gymnázium Písnická, Praha 4 - Modřany
(zakončeno maturitní zkouškou 1998)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Od ledna 2011 zaměstnána v Rehabilitačním centru ELPEKO s.r.o.
Od července 2009 zaměstnána na částečný úvazek v soukromé ambulantní rehabilitaci ve
Staré Boleslavi

Od srpna 2005 do prosince 2010 na rodičovské dovolené

Od června 2004 do srpna 2005 zaměstnána v nemocnici v Motole na spinální jednotce
( pacienti po poranění míchy)
Od srpna 2001 do září 2002 zaměstnána v nemocnici Na Bulovce – klinika ortopedie

Od října 2003 do června 2004 zaměstnána na částečný úvazek na soukromé rehabilitaci
Praha 4, Podluží 1632/5 (zaměstnána při škole)


Praxe v rámci výuky předmětu fyzioterapie ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Vojenské nemocnici.

Dále letní odborné praxe při VŠ:

Červen 2003 Třítýdenní praxe na neurologické klinice v nemocnici Na Bulovce

Leden 2000 Třítýdenní praxe na klinice popálenin ve Fakultní Nemocnici Královské
Vinohrady

Leden 2000 Čtrnáctidenní praxe v Rehabilitačním ústavu Kladruby - zaměřeno na
Ergoterapii

Červen 1999 Třítýdenní praxe v Rehabilitačním ústavu Kladruby


KURZY, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Listopad 2015 - kongres Pohyb a zdraví, 3D Fitness, Praha - Benice

Duben-květen 2012 - Vojtova reflexní lokomoce u dětí A (RL- Corpus, Olomouc)

Duben 2011 - Pohybové a psychomotorické hry, Portál s.r.o., Klapkova 2

Září 2009 – absolvován Diplom děti – cvičení rodičů s dětmi (FACE Praha)


Květen 2009 - Duben 2010 – Funkční poruchy hybného systému, FNKV Bc. Vlasta Bezvodová

Leden 2005 – Konference „Terapeutické postupy u neurologických onemocnění“ - s aktivní
účastí


Listopad 2004 – Vývojová kineziologie v manuální medicíně (Doc. Pavel Kolář)

Září 2004 celostátní sympozium spinálních jednotek Hradec nad Moravicí

Září – Červen 2004 - Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému pod vedením MUDr Jana Vacka

Únor 2003 – Základy Vojtovy metody - pod vedením Hany Novákové

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

ZÁLIBY A OSTATNÍ ZÁJMY

Od 14 - ti let závodně parkurové ježdění, v roce 2004 cvičitelské zkoušky jezdectví, výuka jízdy na koni.
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami