REHABILITACE UHŘÍNĚVES Info Opatření k zajištění bezpečnosti

Opatření k zajištění bezpečnosti

 1. 1) Prosíme pacienty, aby se na objednanou terapii dostavili na daný čas, kdy bude otevřeno fyzioterapeutem/kou ev.lékařkou. Žádáme klienty, maminky dětí, aby chodili bez dalšího doprovodu (u dětí povolen vstup pouze s jedním dospělým).

  2) Po celou dobu návštěvy rehabilitace, včetně vlastní terapie, musí mít klient ochranu obličeje, v ideálním případě respirátorem, vhodná je i rouška. Myslete na to, že poté co se rouška navlhčí, ztrácí na účinnosti! Děti do 2 let roušku mít nemusí!

  3)  Po příchodu pokaždé každý klient podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti a vždy si každý klient povinně vydezinfikuje ruce přípravkem u nás k tomu určeným a odloží obuv.

  4) Po absolvování vlastní terapie a dodržování veškerých bezpečnostních opatření, pacient neprodleně odchází.

  5) Příjem jakékoliv hotovosti  možný je, zároveň je možná platba na účet, včetně kauce či poplatků.

  6) Veškeré procedury přístrojové terapie (elektroléčba, magnetoterapie) a vodoléčby možné po dohodě s fyzioterapeutem, dle nutnosti indikace lékařem.

  7) Masáže dle dohody s fyzioterapeutem.

  8) Skupinová cvičení v omezeném provozu začínají od 8.6.2020, viz.cvičení.

  9) Na vlastní terapii si každý pacient bude nosit čistý ručník nebo osušku pod sebe.

  10) Termíny rehabilitace se budou sjednávat všechny telefonicky při prvním telefonickém kontaktu. Veškeré rušení a přeobjednání je možné nejpozději 24 hod. dopředu, přednostně SMS nebo telefonicky. Rušení ani objednání termínů e-mailem nebudeme akceptovat. Pokud nebudeme brát telefon, zavoláme vám zpět. Osobní objednání na místě není možné.

  11) Pokud se necítíte dobře z jakéhokoliv důvodu, terapii včas odvolejte. Učiňte tak prosím i v případě, že žijete ve společné domácnosti s někým, kdo je nemocný, či jste se v práci či blízkém okolí rovněž s nemocným potkal.

  12) Vyhrazujeme si právo na posouzení vašeho zdravotního stavu, ev. způsobilosti a délce vlastní terapie. Přednostně je rehabilitace znovuotevřena pro velmi akutní stavy, poúrazové a pooperační stavy a děti dle věku, obtíží a diagnózy.
 
Děkujeme, že budete respektovat tato nařízení a že se ve zdraví budeme potkávat. Žádáme rovněž všechny, aby zhodnotili před návštěvou nejen svůj aktuální zdravotní stav, ale i velmi realisticky, zda rehabilitace je NUTNÁ.
 
Děkujeme.
 
 
 
 
 
 

theme

 
 

Máme smlouvy s těmito pojišťovnami