Odborné články - rehabilitace

 

KRBS

KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÉ SYNDROMY I a II.


Dříve se používal termín sympatické bolestivé syndromy, pod který byl řazen: Sudeckův syndrom, algodystrofie, reflexní sympatická dystrofie, kauzalgie, sympatikem udržovaná bolest apod. Jednalo se o skupinové označení chronických bolestivých stavů, za jejichž patogenetický podklad byla považována dysfunkce, respektive hyperfunkce sympatiku. Celý článek na:komplexní regionální bolestivý syndrom.doc

 
 

Raševův posturomed

RAŠEVŮV POSTUROMED – proprioceptivní posturální terapie (PPT) podle Dr. Raševa s využitím definovaného tlumeného kmitu


Pro každý pohyb je nutné zaujmout určitou výchozí polohu. Tím může být pohyb již od začátku prováděn pro organismus vhodně nebo nevýhodně, tj. s nocicepcí. Polohu z které pohyb vzniká nazýváme výchozím nastavením postury. Toto nastavení trvá velice krátce a je okamžitě vystřídáno dalším nastavením.
Člověk, potažmo lidský mozek, nezpracovává nepřeberné množství informací z proprioceptivních, exteroceptivních a jiných čidel, a tak mimo jiné, zajištuje provedení nějakého pohybu a případnou automatizaci průběhu pohybu. Na základě těchto informací dodaných z periferie a i z mozkové kůry vznikají mozkové pohybové programy. Pohybový program znamená, v jakém pořadí a jak silně se budou aktivovat určité kontraktilní elementy, které mají pohyb provést. K tomu, aby byl tedy pohyb plynulý, plnohodnotný a dostatečný potřebám jedince je nutná dobrá svalová koordinace – vhodná svalová souhra. Tato svalová souhra může být změněna vlivem celé řady jak funkčních, tak i strukturálních poruch. Celý članek na: RAŠEVŮV POSTUROMED.doc

 

 
 

Posilovna jako doplněk tréninkového plánu u volejbalistek

Volejbal je pohybová činnost zaměřená na kultivaci lidské osobnosti, a to nejenom po stránce fyzické ale i psychické. Zvláště výrazně jsou u volejbalu posilovány společenské vztahy. Na úrovni závodní hráčky volejbalu jsou, mimo jiné, kladeny relativně vysoké nároky na sílu, výbušnost, vytrvalost, bystrost a „mrštnost“. Dávno pryč jsou doby, kdy volejbal představoval kategorii čistě technických sportů, a kde se vychytralost a zkušenost hráček výrazně uplatnily při jejich vítězství.
Dnes jsou na hráčky kladeny vysoké požadavky, které částečně vyplývají z pravidel, které udělaly volejbal rychlejší a výbušnější. Tvrdé podání, které může hned znamenat bod, útok na síti, pády na hřišti při vybírání nízkých balónů a rovněž neustálý pohyb hráčky „ve střehu“ jsou prvky, které představují zátěž pro celý pohybový systém člověka.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tréninkový program musí být zaměřen nejenom na techniku odbíjení balónů, smečí na sítí a příjmů, ale i na rychlost, zároveň vytrvalost a sílu. V neposlední řadě i na regeneraci organismu po sportovním výkonu.
Zaměřme se ale na posilování jako doplněk tréninku, nejenom v prostorách vybavené posilovny, ale i tréninkové haly či venkovních ploch. Celý článek na: role posilovny u volejbalistek.doc
 

 
 

IMPINGEMENT SYNDROM


IMPINGEMENT SYNDROM A BOLESTI RAMENNÍHO KLOUBU NEJEN U SPORTOVCŮRamenní kloub člověka prošel velmi bouřlivým vývojem, který se netýká pouze morfologického uspořádání kloubu. Ke zcela zásadní změně došlo v oblasti neuromotorického řízení – od řízení funkce opěrné a lokomoční k řízení funkce mnohem složitější, diferencovanější a také fragilnější – k zajištění maximálně dynamické a přitom spolehlivé základny pro manipulační funkci ruky ve volném prostoru. Tato funkční dynamická centrace a stabilizace ramenního kloubu musí být pro každou fázi pohybových úkolů zabezpečena co nejoptimálněji.
Z ontogenetického hlediska se završuje vývoj centrace ramene spojené s manipulační funkcí ruky až s vyzráváním dlouhých myelinizovaných drah. Jakožto vývojově mladý, je tento typ centrace ramenního kloubu fragilní a tedy snadno narušitelný. Musí být totiž zabezpečeny dva protichůdné úkoly – co největší volnost na straně jedné a dobrá funkční stabilita a centrace na straně druhé. Průběžná funkční centrace, co nejvíce odpovídající momentálnímu i předpokládanému rozložení momentů sil, je klíčová pro udržení funkčnosti nejen horní končetiny, ale i horní časti trupu, krčního úseku atp.

Celý článek na impingement-syndrom.doc.

 
 
 
 
 
ELPEKO s.r.o.

Rehabilitace Uhříněves

Praha 10

www.rehabilitace-uhrineves.cz
Kontaktujte nás
ELPEKO s.r.o.

Bečovská 656
104 00   Praha 10 - Uhříněves

jednatel: Vladimír Kosobud

info@rehabilitace-uhrineves.cz

vedoucí fyzioterapie

Mgr. Blanka Černá
+420 607 532 778
blanka@rehabilitace-uhrineves.cz

zástupce vedoucí

Mgr. Lucie Kuchařová
+420 724 581 132
lucka@rehabilitace-uhrineves.cz

recepce, info, objednávky

+420 607 532 778
+420 724 581 132
info@rehabilitace-uhrineves.cz

 
odbornost & kvalita & péče
profesionální přístup k pacientovi
komplexní služby v oboru
nejmodernější metody
úvodní stránka